Samen succesvol doen

Systemisch kijken naar teams

Doelgericht samenwerken zit ons in de genen. Onze individuele kans op overleven is groter in het collectief. We zijn er goed in, maar het gaat niet altijd goed. Bij spanning wijzen we snel naar elkaar of naar boosdoeners van buiten. Maar soms is de spanning een symptoom van een mismatch tussen wat we doen, of wat we willen bereiken en hoe de omgeving is veranderd. Of van een strijd tussen krachten onder water.

Karin Geschiere van Catharel kijkt meervoudig partijdig naar de oorzaak van gedoe. Ze maakt zichtbaar hoe mensen ongewild meedoen aan niet-functionele gedragspatronen en helpt een team nieuw gedrag en nieuwe werkwijzen ontwikkelen om de spanning op te lossen.  Dit zónder iemand uit te sluiten en met oog voor de meest kwetsbaren.

Of het zinvol is als team met Catharel te werken? Laten we dat samen verkennen.  

Gedoe in teams is een symptoom. Het persoonlijk maken is níet de oplossing.

Zelfstandigheid vraagt verantwoordelijkheid

Elk mens streeft naar autonomie en samenwerking. Daarvoor is meer oog gekomen, bijvoorbeeld in zelfsturende, zelforganiserende of zelfstandige teams. Soms is zo'n nieuwe werkwijze als mooie belofte plomverloren ingevoerd. Terwijl het nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe vraagstukken met zich meeneemt. Over hoe we collectief besluiten nemen, taken verdelen, elkaar aanspreken, voor elkaar zorgen, ons verbinden met andere teams en ook wanneer we wél een leidinggevende betrekken. Ook voor leiders is het zoeken naar een nieuwe balans.

Ik begeleid teams, leidinggevenden en organisaties bij het vinden van een passende werkwijze om professionele handelingsruimte te vergroten.

Uniek talent versterkt elkaar

Samenwerken start met zelfinzicht: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Inzicht in elkaars talent en begrip voor elkaars minder fijne kant, maakt samenwerken makkelijker. Zeker als talenten elkaar gaan helpen bij persoonlijke leervragen en bij uitdagingen. Dat verbindt en maakt sterker.

Door het benoemen en verbinden van unieke talenten en leervragen van teamleden, help ik jullie als team talentvol te zijn. Dat gaat verder dan individuele talenten.

Flexibel, adaptief, wendbaar

Een cultuur die niet verandert, is ten dode opgeschreven. De vraag verandert continu en er wordt verwacht dat je meebeweegt. Vandaag meer dan ooit, en morgen nog meer dan vandaag.  Wil je als organisatie, team of professional succesvol zijn, dan moet je dus wendbaar zijn.

Als je (h)echt kunt samenwerken, dan ben je wendbaar. Je kunt uitdagingen beter aan. Nieuwsgierig? Boek gerust een verkennende afspraak.

Zullen we samen?
Samenwerken
Teamontwikkeling
Team-mediation
Weken vanuit de bedoeling
Zelfsturing
Zelforganiserende teams
Zelfstandige teams
Deep democracy
Consent besluitvorming
Nieuwe overlegvormen
Werkwijze aanpassen
Organisatieopstelling
Triades tekenen
Systeemanalyse
Circulair interview
Talentontwikkeling
Eigenaarschap
Verantwoordelijkheid
Regisseren
Verbonden team
Fusie
Cultuurverandering
Samen beter