Het Ontwikkelaarsgilde | Logo | Organisatieverandering

Het oervermogen om samen te werken

Een natuurlijke twist

Voor organisaties met vraagstukken die raken. Iedere dag mag ik zichtbaar maken wat er gaande is en ga ik samen met teams en professionals op zoek naar ruimte en het verlangen om (nog) dichter tot elkaar te komen. Om elkaar écht te horen, om af te stemmen op de omgeving. Ik zorg ervoor dat talenten elkaar verterken, want alleen dan maakt 'samen' verschil.

Mijn naam is Karin Geschiere en ik werk aan verandering in organisaties. Ik doe dat vanuit een natuurlijke kijk op organiseren. Wil je beter samenwerken,  natuurlijk leiderschap ontwikkelen of je persoonlijke effectiviteit verbeteren? Werk met mij samen.

Mijn aanpak raakt de cultuur, natuur en structuur van je organisatie. Dat geeft een natuurlijke twist en duurzame verandering.

Verwelkom de toekomst:
de wendbare mens

De mens -ook die in organisaties- is van nature adaptief en wendbaar. Wij hebben ons over de aarde kunnen verspreiden omdat we intelligent zijn en patronen herkennen. We kunnen ons gedrag afstemmen op onze omgeving en duurzaam samenleven. Maar alleen áls we bereid zijn te luisteren.

Organisaties helpen luisteren naar hun omgeving en gedrag ontwikkelen dat luistert naar de toekomst. Dat is wat ik doe.

Zorg dat je vat krijgt:
de ordende mens

De mens is van nature geneigd het leven te ordenen en de omgeving naar de hand te zetten. We experimenteren tot we een goede werkwijze vinden en verankeren die in protocollen, regels en betekenisvolle verhalen. Verhalen waarin we geloven en waarvoor we bereid zijn te strijden. Maar soms past onze werkwijze niet meer en vervreemden we van onze bedoeling, van onze omgeving en van elkaar.

We richten ons op het loslaten van het oude en het vinden en vormen van het nieuwe. Zodat je (weer) vat krijgt op de toekomst.

Bereik gedeelde doelen:
de sociale mens

De mens leeft van nature in groepen. Het gedrag in organisaties rust op een oeroude set aan sociaal gedrag. Onze kracht is gecoördineerd samenwerken. Maar soms werkt het niet. Door een gebrek aan betrokkenheid bij elkaar. Door het gemis van een gedeelde bestaansgrond. Door een verstoorde balans tussen groepsbelang en eigenbelang. Doordat een team verstrikt is geraakt in toxisch gedrag.

Als je met mij werkt, dan kun je erop rekenen dat ik meervoudig partijdig ben én dat je heldere inzichten krijgt in gedragspatronen. Als persoon, team of organisatie. De elementen die bijdragen aan een goede samenwerking gaan we versterken, want daar zit de kans.

Organisaties ontstaan uit een oeroud vermogen lief te hebben. We worden verliefd op een gedeeld ideaal en vinden daarin het vertrouwen om samen te werken.

Maatwerk in co-creatie

Ik kies niet voor één standaardmethode. Maar neem een volle rugzak, een bijzonder netwerk met experts en vooral mezelf mee. Samen met jou als opdrachtgever zoeken we een passende aanpak. Ik bied je tijdelijke steun om vraagstukken hanteerbaar te maken.

Kennismaken met Karin?