Natuurlijk leiden

Moedig verantwoordelijkheid nemen voor het geheel

Zonder complexiteit is er geen centrale leider nodig, maar verdelen we de rollen en stemmen af met wie we nodig hebben. Iedereen is dan autonoom leider door verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel. Pas als zaken ingewikkeld worden is er behoefte aan een coördinator, een wijze, een rechter, een visionair, een bemiddelaar, een leraar. Aan iemand die de samenhang ziet of moedig voorop loop. Dan zie je natuurlijke leiders opstaan die gezag krijgen.  

Organisaties werken meestal met aangewezen leiders. Aangewezen leiders kunnen natuurlijke leiders zijn, als ze het algemeen belang voorop zetten, hun eigen kracht en zwakte kennen en ruimte bieden aan autonoom leiderschap van anderen.

Natuurlijk leiderschap is dienend is aan het geheel en past bij de context. Dit is het vertrekpunt als je samenwerkt met mij, Karin Geschiere. Het doel is om je eigen natuurlijke stijl als (aangewezen) leider te ontdekken.

Echt leiderschap vergt moed. Je neemt een risico waar je zelf niet persé beter van wordt. In ruil krijg je privileges.

Meervoudige partijdig zijn, de dialoog breed voeren & je oordeel uitstellen

We verwachten van leiders dat ze meervoudige partijdig zijn: dat iedereen ze even lief is. We verwachten dat ze elk perspectief horen en wijs en eerlijk oordelen. Dat is niet makkelijk. Ieder mens luistert van nature beter naar mensen die op ze lijken. En soms ben je juist leider geworden doordat je goed bent in het uitdragen van je visie. Maar als leider moet je ook actief andere geluiden horen en breed de dialoog kunnen organiseren. Zodat mensen zich gehoord voelen en je de wijsheid van de minderheid kunt meenemen in besluitvorming. Vervelend dat als mensen lang leider zijn, ze steeds minder geneigd zijn te luisteren en het eigen belang steeds zwaarder gaan wegen.

Meervoudige partijdig zijn, échte participatie organiseren, het oordeel uitstellen en reflecteren op het eigen handelen. Daar kan ik je mee helpen.

Neutraliteit is uit verbinding zijn. Moeilijker is het om ín verbinding tussen de partijen te staan. Dat is leiderschap.

Bevlogenheid voeden

Om anderen te kunnen bewegen, moet je zelf bewogen zijn. Enkel een passende leiderschapsstijl aanleren is geen garantie voor succes. Ook leiders van een organisatie -directie, management, coördinatoren, regisseurs- dienen samen bevlogen te zijn. Het is belangrijk te praten over gezamenlijke drijfveer, toekomstbeeld en werkwijze om talentvol samen te werken.

Op weg naar een leiderschapsvisie, een leiderschapsstijl en een werkwijze voor de samenwerking tussen leiders. Zodat jullie het beste in elkaar naar boven halen. En dus in de organisatie . Zin om door te praten?

Doorpraten?
Leiderschap
Natuurlijk leiderschap
Ontwikkelen leiderschap
Dienend leiderschap
Gedeeld leiderschap
Coachend leidinggeven
Opgaven realiseren
Agile werken
MT-ontwikkeling
Management Development
Participatie
Burgerparticipatie
Brede dialoog
Open space
World café
Whole system
Leidinggeven aan het geheel