Organisch of natuurlijk veranderen

Werken aan samenhang,
spelen met verandering

Alles hangt samen. In natuur én in organisaties. Ieder heeft een rol en heeft daar een ander voor nodig. Elk radartje moet zich aanpassen aan verandering om te kunnen voortbestaan. We raken uit verbinding wanneer we boven het geheel gaan staan en het systeem proberen te beheersen. Dat leidt tot interventies die verkeerd uitpakken. Een beroemd voorbeeld is de mussenjacht van Mao Zedong die tot hongersnood leidde. Dichterbij bestrijden we de buxusmot, waarmee we de mees vergiftigen en een explosie veroorzaken van de eikenprocessierups.

In samenhang bewegen, onrust verdragen en leren spelen met verandering. Dat is waar jij en ik het over kunnen hebben. Of het nu gaat over persoonlijke ontwikkeling, een sterker team bouwen of flexibel worden als organisatie.

Als we complexe zaken in behapbare stukken knippen, dan kan er een negatief en onbeheersbaar effect ontstaat op het geheel.

We leven cyclisch

Het leven – ook in organisaties – verloopt in cirkels. Het is een cyclisch voortgaand proces van beginnen, groeien, loslaten en opnieuw beginnen. Organisatievraagstukken hangen samen met de levensfase waarin een organisatie of team zich bevindt.

De opbouwende groeifase, met een nieuw team of nieuwe opdracht. De turbulente fase, als er zaken uit het verleden niet goed zijn afgesloten óf als er een nieuw begin verschijnt dat niet langer te ontkennen is. En de liminale overgangsfase, waarin mensen verward kunnen raken door het ontbreken van vertrouwde kaders en patronen.

In mijn dagelijks werk komen alle levensfases van mens team en organisatie aan bod. Ik help je te onderzoeken wat er is om los te laten, en wat er is aan te nemen of te ontwikkelen.

Alles heeft een begin en een einde, dat weer een nieuw begin is.

Gaan we samen op avontuur?

Ik begeleid jullie reis. Door inzicht te geven in de werking achter de dynamiek, door gedragspatronen te analyseren en door de gezamenlijke bestaansgrond te duiden. Met gerichte systemische interventies op het gebied van samenwerken, teamontwikkeling en leiderschap. Door op zoek te gaan naar een werkwijze die het samenspel van unieke talenten ondersteunt. En daarmee eigenaarschap creëert op blijven bewegen.  

Ga je mee?

Raak in gesprek met Karin
Organisch veranderen
Natuurlijk veranderen
Circulair denken
Wendbaar zijn
Adaptief worden
In beweging komen
Bewustwording
Niet-weten
Liminale fase
Transitie
Eigenaarschap nemen
Verantwoordelijkheid nemen
Omgevingsbewust
Cyclisch leven
Diversiteit omarmen