Van scratch af aan

Dit verhaal gaat over

Het ontstaan van Lokalis Buurtteams voor Jeugd en Gezin Utrecht

Lokalis levert vanuit buurtteams basishulp aan Utrechtse gezinnen. De organisatie startte in 2015 met ca. 150 medewerkers. Karin Geschiere gaf vanaf de oprichting gedurende 2 jaar leiding aan de afdeling organisatieontwikkeling. Samen de schouders eronder voor een mooi doel.

De start en hoe we dit hebben aangepakt

Marenne van Kempen, directeur bestuurder Lokalis: ‘De winkel ging gelijk open en we moesten onze kwaliteit direct bewijzen. Terwijl je nog lang niet bent waar je wilt zijn. De eerste acties waren gericht op een goede teamsamenstelling, de basiskennis op orde en zorgen voor een reflectieve werkpraktijk. Mijn primaire zorg was dat er niks misging. Karin kon zich ondertussen richten op het vinden van onze manier, passend bij onze opdracht.‘

Lokalis is opgebouwd volgens drie organisatieprincipes:

Die hebben vorm gekregen in een platte organisatiestructuur met een kleine stafafdeling.

Mini-Open Space

‘We hebben een groot en betrokken managementteam. Dan is het soms lastig tot overeenstemming te komen. Ook krijgt de dagelijkse praktijk snel voorrang op ontwikkeltijd’. Om denktijd en gedeeld eigenaarschap te organiseren is de Mini-OpenSpace ontwikkelt. Eens in de 3 weken wordt een middag geblokt. Deelnemers geven vooraf aan welk thema ze gaan inbrengen. Ter plekke wordt een agenda gemaakt met parallel thema’s in meerdere tijdsblokken. Je kiest waar je aansluit en dus ook waar je het in vertrouwen aan collega’s overlaat. ‘De kwaliteit van de MT-besluitstukken is beter geworden en we komen ook sneller tot besluiten.’

Verantwoordingscyclus

‘Belangrijk in de verantwoording is de wederkerige relatie tussen teams, management en staf. Het voeren van een dialoog waarin de inhoud centraal staat en de focus ligt op leren en accountability geven in plaats van op controleren.’Start- en eindpunt van de verantwoordingscyclus is een  brede organisatie-evaluatie waarin uit elk team vertegenwoordigers aanwezig zijn.

"Karin is conceptueel sterk. Het resultaat is een organisatie die staat en in essentie klopt."
Van scratch af aan

Talentmanagement

‘Als generalist moet je weten waar jouw kracht zit en waar die van collega’s.Zodat je elkaar kunt bijstaan’. Teammanagers zijn door Karin getraind in het helpen benoemen van het unieke talent en de meest urgente leervraag van medewerkers. Het talentdenken is ook in de HR-gesprekcyclus verankerd.‘Talentmanagement is passend bij onze organisatie en moet altijd zo blijven.Mooi parallel georganiseerd, want ook met onze klanten kijken we oplossingsgericht naar waar hun kracht zit.’

Programmawerkwijze

‘Lokalis werkt met veel partners aan veel ontwikkelthema’s. En omdat we vanuit de basis werken, zijn daar veel gezinswerkers bij betrokken.’ Om de samenhang te bewaken en beter af te stemmen met de beleidsafdeling bij de gemeente, is een programmawerkwijze ontwikkelt waarin bij het programma betrokken gezinswerkers elk kwartaal bepalen aan welke acties prioriteit moet worden gegeven en wie deze gaat uitvoeren. ‘De programmastructuur zorgt dat integrale ontwikkeling behapbaar blijft en dat ontwikkelingen goed landen in de teams.’

Het resultaat

‘Karin is conceptueel sterk. Het resultaat is een organisatie die staat en in essentie klopt. Een organisatie die is toegerust op de inhoudelijk opdracht. We hebben in de beginjaren veel tegelijk ontwikkeld. Dat kon niet anders, de klanten hadden ons nodig. Nu we de pioniersfase voorbij zijn, proberen we ontwikkelingen meer te faseren.‘

Zin in een kop thee?