De organisatie als sociaal systeem

Geschreven door Karin Geschiere

Over het doorbreken van gedragspatronen

Catharel werkt volgens de systeemtheorie. Een team/organisatie wordt gezien als een netwerk van ’triades’, een groep mensen die elkaar beïnvloedt. Een triade is een driehoeksrelatie tussen personen of groepen. Het gedrag van een persoon in een sociaal systeem wordt beïnvloed door de triades waarvan hij onderdeel uitmaakt.  Dat gaat volgens het principe ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ en ‘de vriend van mijn vriend is mijn vriend’.

De organisatie als sociaal systeem

We hebben allemaal circulaire gedragspatronen

In de loop der tijd ontstaan circulaire gedragspatronen, waarbij het ene gedrag het andere uitlokt en in stand houdt: een directieve aansturing leidt tot mensen die geen verantwoordelijkheid durven nemen, wat leidt tot een directieve stijl.  Symptomen van systemisch patronen zijn bijvoorbeeld: als de 4e functionaris  binnen een jaar wordt aangesteld, als een nieuwe collega hetzelfde gedrag vertoont als zijn voorganger, als de komst van één nieuwe collega het gedrag van een heel team verandert.

Omdat jouw gedrag volgt op het gedrag van een ander, is een ander altijd de schuldige. Door inzicht te krijgen in de circulaire patronen en die te doorbreken, kun je de ‘onschuld’ van de ander zien en ervoor zorgen dat het systeem vóór je gaat werken. Catharel kan inzicht geven in de werking van het systeem waarvan jij, je team of de organisatie deel uitmaakt(e) en helpen deze te doorbreken.

Jouw Innerlijke Familie

Want waarom ben je de ene keer in staat ferme besluiten te nemen en de ander keer niet?  Met ‘de innerlijke familie’ geef ik je inzicht in je eigen innerlijke sociale systeem en de manier waarop die intervenieert met andere innerlijke families in jouw team of organisatie.  De innerlijke familie bestaat uit vier stereotype varianten op jouw persoon: de vrouw, de man, het jongetje en het meisje. Welk familielid het gedrag bepaalt, verschilt per persoon en per situatie en staat los van je leeftijd of geslacht.

Ook een team, afdeling of organisaties is te beschouwen als innerlijke familie. Waarom bruist een projectteam op het ene moment van de energie en lijkt er op een ander moment geen beweging in te krijgen? Een organisatieopstelling geeft inzicht in het gedragspatroon tussen verschillende personen of afdelingen in een team of organisatie.