Als een pioneer zich settelt

Geschreven door Karin Geschiere

Het talent van de pionier is om met energie een nieuwe weg in gaan, te improviseren met wat zich aandient en zo bestaansrecht te verwerven. Er komt een moment dat de pionier zich gaat settelen. Een moment waarop improviseren minder nodig is en het onderhouden van je eigen territorium belangrijker wordt. Maar blijf scherp. Er kan altijd weer een moment komen waarop je genoodzaakt bent te vertrekken.  

Een pionier in de sociale sector is succesvol met de volgende werkwijze

Er komt een verzoek om iets op te pakken. Als dat verzoek past bij het doel, dan doen we dat. Daarna ervaren we de consequenties. Die lossen we op en dat geeft energie om het volgende op te pakken. Natuurlijk gebeurt het ook wel eens dat de consequenties niet goed of pas veel later worden opgelost. Daar wordt niet teveel over gepraat, want dat haalt de energie eruit. Ondertussen neemt de onduidelijkheid en de werkdruk toe. Dat leidt tot spanningen, waar het managementteam mee aan de slag wil en moet. Maar nadat zij een weloverwogen besluit hebben genomen, zijn er in de loop van de week steeds spijtoptanten, waardoor het besluit niet wordt uitgevoerd.

Wat is hier aan de hand?

Als je naar deze organisatie kijkt vanuit de innerlijke familie dan is er veel enthousiaste energie die aanzet tot manhaftige besluiten (manjongetje). Het gevoel het samen te doen (meisje) versterkt dit en met de bedoeling voorop is er een goede basis (vrouw). Echter, de toenemende werkdruk ontneemt een deel van de mensen de energie (minder jongetje) en het gevoel het samen te doen wordt minder (miskent meisje). De haalbaarheid van plannen wordt een issue (de vrouw raakt 'lost'). Wat nodig is, is een vorm van orde en beheer (manmeisje). Maar het energieke jongetje heeft een broertje dood aan teveel orde en beheer en trekt de man weg bij het meisje. Wat het jongetje nodig heeft is ruimte om te blijven ontdekken. Dan kan hij de man loslaten. De innerlijke vrouw kan helpen een haalbaar ontwikkelplan te maken met voldoende ruimte om te blijven ontdekken.

Deep democracy

Met hulp van Deep Democracy heeft dit managementteam de eigen polariteit onderzocht tussen wel en geen orde aanbrengen. Hierna was de weg vrij een besluit te nemen die het disfunctionele patroon kan doorbreken. Omdat gedragspatronen de neiging hebben om terug te keren, heb ik het managementteam de tip gegeven te blijven monitoren hoe het gesteld is met de innerlijke familie. Zijn de man en vrouw nog samen in regie. En dat is eigenlijk een vraag die de hele wereld aangaat.

Als een pioneer zich settelt