3 Tips om snel overzicht te krijgen over jouw nieuwe speelveld

Geschreven door Karin Geschiere

Onze samenleving is veranderd. Mede als gevolg van social media kunnen we ons snel en ad hoc organiseren rond een bepaald thema en hebben we snel toegang tot relevante informatie. Dat leidt onder andere tot minder hiërarchie in organisaties. Het leidt ook tot een bredere dialoog over omgevingsvraagstukken als het al dan niet afschieten van herten in de Oostvaardersplassen. Onze sociale context is daarmee groter en complexer geworden. Dat levert nieuwe vraagstukken op. Hoe onderscheid je zin van onzin? Hoe houd je mensen hun aandacht vast bij lange termijn problematiek? Hoe organiseer je collectieve verantwoordelijkheid? Hoe krijg je overzicht over het complexe speelveld waarin je je begeeft.

Als je een nieuwe start maakt op een verantwoordelijke positie heb je vaak weinig tijd om overzicht te krijgen. Er wordt al snel van je verwacht dat je gaat handelen. Hoe weet je wie er voor jou toe doet en hoe je die het beste kunt betrekken? Hieronder volgen 3 tips om snel overzicht te krijgen.

Tip 1: Kijk naar wat opvalt in de relaties om je heen

Vaak zijn we geneigd te focussen op wat mensen inhoudelijk vinden. Maar in de praktijk lopen we op tegen botsende karakters, stevige bondjes en een onverwerkte geschiedenis. Wat valt op en wat kun je te weten komen over de geschiedenis daarachter?

Tip 2: Breng het speelveld letterlijk in beeld

Teken bijvoorbeeld de belangrijkste relatiedriehoeken. Wie zijn vrienden en wie is hun gemeenschappelijk vijand? Wie zit er in de mangel. Wie zou vanuit hun rol meervoudig partijdig moeten zijn en wie zijn het daadwerkelijk? Wie zijn, gezien de onderlinge relaties én de officiële rollen jouw belangrijkste sleutelfiguren?

Tip 3: Onderzoek jouw relatie met sleutelfiguren

Welk gedrag laten jouw sleutelfiguren zien en wat roepen ze bij jou en anderen op? Welke authentieke Ik treedt bij jou naar voren en heeft die ook het beste effect? Zet je bijvoorbeeld je compassievolle of je goedgebekte ik in? Je analytische, je verbindende of je energieke?

3 Tips om snel overzicht te krijgen over jouw nieuwe speelveld