Het oervermogen van samen

Een natuurlijke twist

Voor organisaties met vraagstukken die raken. Iedere dag mag ik werken met wat gaande is. Ga ik samen met teams, leiders en professionals op zoek naar ruimte om (nog) dichter tot elkaar te komen. Om elkaar écht te horen, om af te stemmen op de omgeving. Door samen stappen te zetten, zorg ik ervoor dat werkt wat wordt bedacht. Dat talenten elkaar versterken. Want alleen dan maakt 'samen' verschil.

Mijn naam is Karin Geschiere en ik werk met denkkracht en empathie aan veranderspanning in organisaties. Ik werk aan gedrag en doe dat vanuit een natuurlijke kijk op organiseren. Wil je beter samenwerken, natuurlijk leiderschap ontwikkelen of persoonlijke effectiviteit verbeteren? Ik laat me graag uitnodigen.

Mijn aanpak raakt de cultuur, natuur en structuur van je organisatie. Dat geeft een natuurlijke twist en duurzame verandering.

Verwelkom de toekomst:
de wendbare mens

De mens -ook die in organisaties- is van nature adaptief en wendbaar. Wij kunnen als mens succesvol zijn, omdat we intelligent zijn en patronen herkennen. Wij kunnen ons gedrag afstemmen op onze omgeving en duurzaam samenleven. Maar we moeten wel bereid zijn te luisteren. Anders houden we vast aan wat we hebben en verliezen de toekomst.

Organisaties helpen luisteren naar hun omgeving en gedrag ontwikkelen dat luistert naar de toekomst. Dat is wat ik doe.

Zorg dat je vat krijgt:
de ordenende mens

De mens is van nature geneigd het leven te ordenen en de omgeving naar de hand te zetten. We experimenteren tot we een goede werkwijze vinden en verankeren die in protocollen, regels en betekenisvolle verhalen. Verhalen waarin we geloven en waarvoor we bereid zijn te strijden. Maar soms past onze werkwijze niet meer en vervreemden we van onze bedoeling, onze omgeving en van elkaar.

Samen richten we ons op het loslaten van het oude en vinden van het nieuwe. Zodat jullie (weer) vat krijgen op de toekomst.

Bereik gedeelde doelen:
de sociale mens

De mens leeft van nature in groepen. Gedrag in organisaties rust op een oeroude set aan sociale gedragspatronen. Onze kracht is gecoördineerd samenwerken. Maar soms lukt dat even niet. Door een gebrek aan betrokkenheid. Door het gemis van een gedeelde bestaansgrond. Door een verstoorde balans tussen groepsbelang en eigenbelang. Doordat een team verstrikt is geraakt in toxisch gedrag. Etc.

Als je met mij werkt, dan kun je erop rekenen dat ik meervoudig partijdig ben en helder inzicht geef in niet functionele gedragspatronen. De elementen die bijdragen aan de samenwerking gaan we versterken.

Organisaties ontstaan uit een oeroud vermogen lief te hebben. We worden verliefd op een gedeeld ideaal en vinden daarin het vertrouwen om samen te werken.

Maatwerk in co-creatie

Ik kies niet voor één standaardmethode. Maar neem een volle rugzak, een bijzonder netwerk met experts en vooral mezelf mee. Samen met jou als opdrachtgever zoeken we een passende aanpak. Ik bied je tijdelijke steun om vraagstukken hanteerbaar te maken.

Wellicht goed om te weten dat ik ben aangesloten bij de Orde van Organisatieadviseurs (OOA) en ben geregistreerd als coach bij ICR. Je kunt hier lezen wat dit precies betekent.

Kennismaken met Karin?